U prugettu

Le projet

U prugettu « Orezza » est natu di a brama di una réalisazione d’in un orillogiu originale…

Per avè di piu infurmazione.

Le Projet « Orezza » est né de l’envie de réaliser une montre originale à fort caractère identitaire…

plus d’information ici.